<? echo $altTitle; ?>

Kort om oss                                  

uten bakgrunn.jpgPremium_hvit_bakgrunn_horisontal.jpg

Firmaet ble høsten 1989 etablert som Lynx-forhandler i en liten garasje ca.3 km utenfor TanaBru sentrum, og har siden ekspandert til også å bli Ski-Doo-forhandler i 1995, behovet for større plass gjorde at vi flyttet til vårt nåværende bygg på 450 kvm. med tilhørende lagerhaller, ved TanaBru.
Da Bombardier (nå Can-Am) 4-hjulinger ble introdusert i Norge i 2001, var det naturlig at også disse ble en del av vårt sortiment.
Vi gjenåpnet også ny butikk med tilhørende verksted i Karasjok den 1.mars 2009.

Vi har dermed straks 30 års erfaring på snøscooter - innen profesjonelt bruk som til reindrift, kraftlag, naturoppsyn, politi, samt scootercross og fritids-/rekreasjonsbruk.

I tillegg er vi forhandler på BRP ATV-tilhengere, BRP Carrier/4P biltilhengere, samt det meste av klær, utstyr og deler tilhørende våre produkter, bl.a. Scott, Baffin. Nolan, HMK, JethWear, Airoh.

Vi leier også ut nyere snøscootere og personlig kjøreutstyr på døgnbasis og langtidsleie. 

Frode Utsi AS, Grenvn. 18, N-9845 Tana, Tlf. 78 92 52 50